OPŁATY

Koszty ponoszone u notariusza składają się z kilku elementów. W zależności od rodzaju czynności dokonywanej przez notariusza, konieczne może być uiszczenie następujących opłat:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłata sądowa,
  • taksa notarialna,
  • podatek od towarów i usług (VAT).

Koszty przygotowania i przeprowadzenia czynności notarialnych zależą od wielu czynników, nie tylko od szybkości przygotowania, obszerności dokumentu, ale również od stopnia trudności.

W związku z powyższym, w celu prawidłowego obliczenia kosztów bardzo proszę o bezpośredni kontakt z Kancelarią – osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Opłaty można wnosić gotówką w siedzibie Kancelarii lub przelewem na rachunek bankowy Kancelarii.
Numer rachunku bankowego:

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
64 1050 1575 1000 0092 6044 7652

Podstawy prawne pobieranych opłat:

– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.  w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 

- Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

- Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

- Ustawa  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych